สอบถามง่ายๆ

เปิดแอป LINE > เลือกแท็บ เพื่อน > แตะไอคอน เพิ่มเพื่อน ที่มุมขวาบน
และเลือก “QR Code” จากนั้นสแกน QR Code